All posts tagged wstrzymanie sprzedaży gruntów rolnych

Piotr Jędraszczak

Istotna zmiana w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dnia 31 marca 2016 r.  sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z istotną zmianą. Więcej →

Piotr Jędraszczak

Nowy projekt – wstrzymanie sprzedaży gruntów rolnych od 01.05.2016 r.

Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi. Po odroczeniu wejścia w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rozpoczęto pracę nad zmianą koncepcji regulacji w tym zakresie.

Nowa wersję regulacji zawiera projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Więcej →