All posts tagged Podstawowa norma obszarowa

Piotr Jędraszczak

Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych

Obowiązująca od początku 2016 r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w śród nowych regulacji, zawiera między innymi wprowadzenie tzw. podstawowej normy obszarowej użytków rolnych.

Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych jest niezwykle istotna, gdyż decyduje przykładowo o możliwości wydzielenia z gospodarstwa rolnego działki gruntu i jej sprzedaży bądź kupnie.

Więcej →