All posts tagged płaca minimalna w Niemczech

Wojciech Pacewicz

Pilna informacja w sprawie MiLoG (minimalna płaca w Niemczech)

W dniu 30 stycznia 2015 w Berlinie odbyło się spotkanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza ze swoją odpowiedniczką Panią Minister Andrea Nahles.

Rozmowy dotyczyły wymogów narzuconych na polskie firmy transportowe po wejściu w życie w Niemczech ustawy o płacy minimalnej. Polska od początku wyrażała opinię, że przepisy ustawy nie powinny dotyczyć polskich kierowców pracujących dla polskich firm spedycyjnych w transporcie w Niemczech. W wyniku rozmów strona niemiecka zawiesiła do czasu wyjaśnienia sporu obowiązki, ale tylko dla przewozów w tranzycie przez Niemcy np. z Warszawy do Paryża. Więcej →