Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna, to pojęcie, które pojawia się coraz częściej w mediach jednakże w praktyce nadal jest dość rzadka. Czym jest opieka naprzemienna, na czym polega, jak wykonywać ją najsprawniej oraz czego możemy się w związku z tą instytucją obawiać- poniżej w kilku zdaniach postaram się przybliżyć Państwu nieco temat.

Opieka naprzemienna jest systemem sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi przez rodziców, którzy żyją oddzielnie. Najogólniej rzecz ujmując polega ona na tym, że dziecko po rozstaniu rodziców przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica. Instytucja ta jest popularna w bogatych krajach europejskich ( np. Skandynawia) a także w USA. Wzrost jej popularności związany jest z zauważalnym wyraźnie w ostatnich czasach wzrostem tzw. „ przyjaznych rozwodów”. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, że pary podchodzą do kwestii rozwodu pokojowo, decyzja o rozstaniu jest wspólna i przemyślana, a co za tym idzie również w kwestii opieki na wspólnymi małoletnimi dziećmi są w stanie się porozumieć.

Regulacje prawne

Ustawodawca nie uregulował przepisów, które wprost stanowiłyby o instytucji opieki naprzemiennej, jednakże nie zakazał również jej stosowania, a zatem opierając się na art. 58 § 1a KRO, który stanowi iż Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie rodzicielskie, analogicznie stosując go do kwestii opieki nad dzieckiem, można uznać, iż porozumienie jest dopuszczalne w Polsce. W praktyce również sądy godzą się na tę kwestię mimo braku regulacji mówiącej wprost o tej instytucji.

Na czym polega opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna to sprawowanie opieki nad dzieckiem wspólnie lecz naprzemiennie, co do zasady rodzice opiekują się naprzemiennie dzieckiem przez krótkie okresy czasu, np. przez 7 dni, 14 dni, lub przez miesiąc. W teorii możliwe jest również uregulowanie opieki w ten sposób, że dziecko znajduje się kilka miesięcy u jednego z rodziców, kilka u drugiego, jednakże należy pamiętać, że naczelnym dobrem jakim należy się kierować ustalając plan wychowawczy jest dobro dziecka, ważne aby plan był ustalony w taki sposób, aby dobro dziecka nie ucierpiało.

W Polsce warunkiem koniecznym do ustanowienia opieki naprzemiennej jest zgodne stanowisko stron postępowania, muszą one przedstawić wspólnie ustalony plan wychowawczy, który nie narusza dobra dziecka. Właściwie koniecznym warunkiem opieki naprzemiennej jest zamieszkiwanie stron w niedalekiej odległości od siebie, bowiem dziecko musi mieć możliwość uczęszczania do jednej szkoły podczas pobytu zarówno u jednego jak i u drugiego z rodziców. W praktyce przyjmuje się, że strony powinny zamieszkiwać w jednej miejscowości.

Co z alimentami

W związku z tym, iż rodzice praktycznie dzielą się opieką nad dzieckiem, a dziecko znajduje się proporcjonalnie u obojga, koszty jego bieżącego utrzymania (np. jedzenie, hobby, lekarz) pokrywane są przez każdego z rodziców w ramach indywidualnych potrzeb dziecka podczas jego pobytu u danego rodzica, natomiast koszty większe, takie jak drogie leczenie, czy wycieczka powinny być pokrywane po połowie. Instytucja alimentów zatem co do zasady nie ma miejsca przy okazji opieki naprzemiennej.

Za i przeciw

Opieka naprzemienna ma tylu przeciwników ilu zwolenników. W teorii jest to bardzo ciekawy sposób wykonywania opieki nad dzieckiem, dający możliwość wychowania dziecka obojgu rodzicom w równym stopniu. Należy jednak mieć na względzie to, że taki sposób wykonywania opieki nad dzieckiem powoduje brak stabilności w jego życiu, dziecko ma dwa domy, dwa grona znajomych, dwa podwórka, dwie metody wychowawcze. Wielu psychologów dziecięcych wypowiada się o tej metodzie bardzo krytycznie, właśnie ze względu na jej negatywny według nich wpływ na rozwój dziecka. Należy jednakże pamiętać, iż to jaki wpływ na dziecko będzie miała opieka naprzemienna zależy przede wszystkim od rodziców i od tego jak rozsądnie do tematu podchodzą.