Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi odnośnie działań z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.Oferujemy pomoc prawną w zakresie ochrony przed takimi działaniami, reprezentujemy oraz pomagamy w dochodzeniu praw przedsiębiorców, wobec których dopuszczono się praktyk nieuczciwej konkurencji, w szczególności:
– opracowujemy i wdrażamy procedury pozwalające na ochronę naszych Klientów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi
– reprezentujemy Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
– podejmujemy czynności prawne związane z obowiązkiem zgłoszenia właściwym organom administracji zamiaru koncentracji przedsiębiorców
– dokonujemy analizy działań przedsiębiorców z punktu widzenia ich zgodności z zasadami ochrony konkurencji i konsumentów,
– wykonujemy analizy regulaminów działania sklepów internetowych oraz doradzamy firmom pod kątem uniknięcia uznania klauzul umownych za niedozwolone w stosowanych przez nie wzorcach umownych.