Prawo Rolne

Rolnictwo jest dla nas niedocenioną i perspektywiczną gałęzią gospodarki, dlatego podejmujemy działania mające na celu wsparcie prawne wszystkich zaangażowanych w ten biznes. Zajmujemy się zakładaniem grup producentów rolnych. Zapewniamy pomoc prawną przy nabywaniu gruntów rolnych, opracowujemy umowy kontraktacyjne. Pomagamy w zakresie szkód łowieckich. Reprezentujemy organizacje rolnicze i rolników indywidualnych w sporach wynikających z nienależytego wykonania umów: kontraktacji, dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania. Doradzamy w zakresie prawa leśnego, wodnego, ochrony środowiska, obrotu nieruchomościami rolnymi.