Prawo przewozowe i spedycja

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm transportowych. 

Nasze doświadczenie pozwoliło nam na wyodrębnienie następujących elementów oferty w zakresie T-S-L:

– sporządzamy umowy przewozowe, spedycyjne i logistyczno – transportowe, zajmujemy się procesami negocjacji tych umów oraz ich wykonania mając na uwadze zasady Incoterms;

– sporządzamy umowy leasingu dotyczące środków transportu;

– redagujemy regulaminy i ogólne warunki świadczenia usług;

– przygotowujemy kompleksowe analizy prawne w oparciu o konwencje CMR, polskie prawo przewozowe i inne akty prawa w tym akty prawa europejskiego;

– zajmujemy się windykacją należności wynikających z umowy przewozu i spedycji;

– reprezentujemy w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach dotyczących transportu;

– doradzamy w zakresie wymogów warunkujących podjęcie i wykonywanie usług w odniesieniu do poszczególnych kategorii towarów;

 

Świadczymy pomoc prawną dla podmiotów w związku z transportem międzynarodowym i krajowym.

 

Znamy warunki prowadzenia działalności w zakresie transportu:

– drogowego,

– kolejowego,

– lotniczego,

– morskiego.

 

Prowadzimy także mediacje i spory z ubezpieczycielami w sprawach dotyczących odpowiedzialności za przewożony ładunek.