Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria tworzy kompleksowe rozwiązania w zakresie prawa pracy w przedsiębiorstwach.

Opracowujemy dokumentację pracowniczą:

– projekty umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich;

– projekty regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP, premiowania, przyznawania nagród jubileuszowych i innych wymaganych prawem;

– wypowiedzenia oraz oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę.

Kancelaria reprezentuje Klienta w sprawach pracowniczych we wszystkich instancjach. Chronimy przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację.

Kancelaria świadczy usługi doradcze także w związku ze zwolnieniami grupowymi.

Reprezentujemy Klientów w relacjach ze związkami zawodowymi także przy sporach zbiorowych.

Szczególną role Kancelarii zauważamy przy restrukturyzacjach zakładów pracy, przenoszeniu zakładu pracy  oraz wszelkiego rodzaju przejęciach i fuzjach. Wówczas naszym zadaniem jest minimalizacja negatywnych skutków tych procesów i zabezpieczenie interesów naszych klientów.  

Wdrażamy w zakładach naszych Klientów bezpieczne zasady imigracji biznesowej (legalizację pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce).

Jedną z naszych specjalizacji są systemy struktury organizacyjnej w zakładach pracy. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu przy budowie takich struktur doradzamy przy ich tworzeniu tak, aby uniknąć niepotrzebnych sporów pomiędzy pracodawcą, a pracownikami oraz pomiędzy samymi pracownikami.

Nasze doradztwo zawsze ma na celu wizję rozwoju naszych klientów, bowiem tworząc stanowiska pracy  w naszym przekonaniu należy mieć na uwadze przyszłość pracowników na tych stanowiskach pracy.