Prawo papierów wartościowych i rynki kapitałowe

Nasze doświadczenie pozwala nam zapewnić profesjonalną obsługę spółek publicznych oraz klientów indywidualnych inwestujących na rynkach regulowanych.Organizujemy procedury związane z wprowadzanie spółek do publicznego obrotu w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO), bieżącą obsługę spółek publicznych, organizujemy procedury związane z emisję akcji, przejęciami i łączeniem spółek publicznych, zapewniamy obsługę funduszy inwestycyjnych. Reprezentujemy naszych klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego.