Prawo nowych technologii

Biznes przenosi się do sieci, a my dbamy aby nasi klienci czuli się w tym świecie bezpieczni.

Doradzamy w zakresie zawierania umów on-line, w tym umów z konsumentami.

Tworzymy kompleksowe umowy licencyjne i regulaminy korzystania z oprogramowania obejmujące klauzule i oświadczenia niezbędne dla prowadzenia działalności on-line.

Sporządzamy i negocjujemy umowy związane z inwestycjami w start up’y i aplikacje.

Reprezentujemy w postępowaniach przed organami regulacyjnymi i w sporach związanych z wykorzystywaniem domen.

Doradzamy  przy projektach wdrożeniowych nowego oprogramowania i implementacji nowoczesnych rozwiązań infrastruktury IT. Sporządzamy i negocjujemy umowy wdrożeniowe.

W ramach naszej praktyki świadczymy na rzecz naszych Klientów kompleksowe doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców i osób prywatnych w zakresie ochrony ich utworów.

Przygotowujemy umowy licencyjne i umowy przenosząca autorskie prawa oraz prawa własności przemysłowej, uprawnienia i technologie.

Sporządzamy i negocjujemy umowy know-how,

Działamy na rzecz Klientów w przypadku naruszenia praw autorskich. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich.

Prowadzimy doradztwo w zakresie prawa reklamy. Zapewniamy audyt treści reklamowych pod kątem ich zgodności z zasadami uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów.

Reprezentujemy naszych Klientów w procesach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz w sporach sądowych dotyczących naruszenia dobrego imienia i renomy przedsiębiorstwa