Prawo korporacyjne i handlowe

Pomagamy przede wszystkim tworzyć spółki, ale także je likwidować. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu rejestrowym oraz opracowujemy projekty umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów prawnych. Doradzamy przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek, a także w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu analiz due diligence spółek i firm osób fizycznych. Prowadzimy bieżącą korporacyjną obsługę przedsiębiorców, pełną obsługę organów spółek, przeprowadzamy zgromadzenia wspólników oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy. Doradzamy przy tworzeniu, negocjowaniu i nadzoru nad realizacją kontraktów handlowych i umów.