Postępowanie przed sądami

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, łącznie z Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się również sprawami z zakresu wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień w wyniku wypadków.