Nieruchomości i prawo budowlane

Regulujemy stan prawny nieruchomości i przeprowadzamy transakcje związane z nieruchomościami.

Przeprowadzamy:

  • postępowania cywilne sporne dotyczące nieruchomości i procesów budowlanych;
  • postępowania o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu;
  • porządkowanie Ksiąg Wieczystych;
  • postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne związane z nieruchomościami;
  • postępowania podatkowe związane z nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi;

Doradzamy podczas planowania i prowadzenia procesu budowlanego i inwestycyjnego, a w szczególności przy

– opracowywaniu raportów dotyczących bezpiecznego miejsca realizacji inwestycji,
– uzyskiwania wszelkich pozwoleń i zgód, w tym decyzji o warunkach zabudowy,
– opracowywania kontraktów inwestycyjnych,
– realizacji procesu budowlanego wykonywanego w ramach zamówienia publicznego, w tym w zakresie ustalonym na podstawie kontraktów FIDIC,
– tworzenia procedur prowadzenia budowy i organizacji placu budowy,
– czynności związanych z oddaniem obiektów budowlanych do użytkowania.

W ramach specjalizacji prowadzimy także postępowania administracyjne z zakresu planowania przestrzennego.