Mediacje

Obok tradycyjnych metod rozwiązywania sporów, w których to prawnicy występują
z reguły jako pełnomocnicy procesowi, oferujemy również naszym klientom
wsparcie w zakresie mediacji.

Celem mediacji jest zaoszczędzenie naszym klientom czasu i środków jakie
wiążą sie z tradycyjnym procesem. Większość bowiem spraw jest jednoznaczna z
punktu widzenia sędziego, a spór związany jest z emocjami, nie zaś
racjonalnym rozpoznaniem sprawy. My to wiemy, stąd tak ważna jest dla nas
usługa mediacji, dzięki której nasi klienci mają więcej czasu i środków na
rozwój swoich biznesów.

W ramach świadczonych usług oferujemy przygotowanie uczestników konfliktu do
mediacji oraz prowadzenie mediacji, w której to działamy w charakterze
neutralnych i bezstronnych mediatorów. Zapewniamy także pomoc prawną i
organizacyjną dla uczestników konfliktu w mediacji prowadzonej przez
niezależny ośrodek mediacyjny.