Lecznictwo i prawo medyczne

Wzrost świadomości społecznej związanej z prawami pacjenta powoduje, że w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba sporów na tle prawa medycznego. Odpowiadamy na te potrzeby angażując się w organizację ośrodków medycznych i problemy pacjentów. Reprezentujemy klientów w sporach o odszkodowania wynikających z błędów w sztuce lekarskiej i sporach związanych z naruszaniem praw pacjenta. Doradzamy przy restrukturyzacjach zakładów opieki zdrowotnej. Sporządzamy i negocjujemy umowy o wyspecjalizowane usługi medyczne. Sporządzamy regulaminy świadczenia usług medycznych.