Zmiana kształtowania ustroju rolnego dopiero od 01.05.2016 r.

Uchwalono ustawę zmieniającą mające wejść w życie nowe przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustawa ta przesuwa wejście w życie nowych przepisów z dnia 01.01.2016 r. na dzień 01.05.2016 r.

Poniżej tekst ustawy zmieniającej.

USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Art. 1. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. poz. 1433) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

r.pr. Piotr Jędraszczak