Wszystkie posty: Prawo rolne

Piotr Jędraszczak

Nowy projekt – wstrzymanie sprzedaży gruntów rolnych od 01.05.2016 r.

Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi. Po odroczeniu wejścia w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rozpoczęto pracę nad zmianą koncepcji regulacji w tym zakresie.

Nowa wersję regulacji zawiera projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Zmiana kształtowania ustroju rolnego dopiero od 01.05.2016 r.

Uchwalono ustawę zmieniającą mające wejść w życie nowe przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustawa ta przesuwa wejście w życie nowych przepisów z dnia 01.01.2016 r. na dzień 01.05.2016 r.

Więcej →