Wszystkie posty: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wojciech Pacewicz

Prezydent podpisał ustawę o pomocy dla firm dotkniętych embargiem rosyjskim

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – takie wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 2015-2016 otrzymają w sumie do 500 mln zł. Prezydent RP podpisał dziś nowelizację ustawy o ochronie miejsc pracy. Pomagamy w uzyskaniu takich świadczeń! Więcej →

Piotr Jędraszczak

Apel do byłych ZPCHR – szansa na zmianę przepisów

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pracuje nad projektem zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, polegających na wyłączeniu z podstawy wymiaru składek środków otrzymywanych z ZFRON, wypłacanych przez byłe zakłady pracy chronionej. Więcej →