Pozwy przeciwko bankom w związku ze stosowaniem klauzul niedozwolonych

Autor: / 24 marca 2015 / Kategoria: Bez kategorii, Postępowanie przed sądami

Od jakiegoś czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie walką konsumentów o swoje prawa nawet  w sytuacji, gdy po przeciwnej stronie stają tak potężne instytucje, jakimi są banki. Tak dzieje się np. z ruchem określanym jako „frankowicze”.

Część z nich ma już za sobą pierwsze sukcesy (czy to w sprawach indywidualnych, czy to postępowaniach grupowych). Idąc naprzeciw oczekiwaniom dużej liczby frankowiczów, nasza kancelaria zdecydowała się podjąć działania mające na celu realną pomoc w nierównej walce z bankami.

Założeniem składanych za naszym pośrednictwem pozwów grupowych jest oparcie ich na ustaleniu odpowiedzialności odszkodowawczej banków stosujących w umowach kredytowych niedozwolone klauzule wpisane na listę klauzul zakazanych (abuzywnych) prowadzoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W sprawach indywidualnych  zmierzać zaś będziemy, w oparciu o dokładną analizę konkretnej sprawy, do wykazania  kwoty, jaką Bank pobrał nienależnie od kredytobiorcy  stosując wspomniane praktyki niedozwolone.

Ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej wg powyższego schematu wydawałoby się, że nie powinno sprawiać problemu. Niemniej ostatnie orzeczenia sądów powszechnych świadczą o potrzebie bardzo starannej weryfikacji umów z bankami zawartymi przez osoby zamierzające wystąpić na drogę sądową zarówno w ramach pozwu grupowego jak i w sprawach indywidualnych.

Nasza kancelaria gwarantuje indywidualne, a zarazem profesjonalne podejście do każdego z naszych klientów: czy to uczestnika pozwu grupowego, czy też pozywającego bank w sprawie indywidualnej. Jesteśmy przekonani, że pierwsze wygrane już sprawy sądowe przeciwko bankom to dopiero początek fali roszczeń osób, które zawarły umowy z bankami stosującymi klauzule abuzywne.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej pozywamybank.pl.