Pilna informacja w sprawie MiLoG (minimalna płaca w Niemczech)

W dniu 30 stycznia 2015 w Berlinie odbyło się spotkanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza ze swoją odpowiedniczką Panią Minister Andrea Nahles.

Rozmowy dotyczyły wymogów narzuconych na polskie firmy transportowe po wejściu w życie w Niemczech ustawy o płacy minimalnej. Polska od początku wyrażała opinię, że przepisy ustawy nie powinny dotyczyć polskich kierowców pracujących dla polskich firm spedycyjnych w transporcie w Niemczech. W wyniku rozmów strona niemiecka zawiesiła do czasu wyjaśnienia sporu obowiązki, ale tylko dla przewozów w tranzycie przez Niemcy np. z Warszawy do Paryża.

Na obecnym etapie podtrzymane zostały przez stronę niemiecką obowiązki w ruchu między Polską a Niemcami, np. przewóz towaru z Poznania do Hamburga oraz w kabotażu. Minister Kosiniak-Kamysz powiedział, że zawieszenie obowiązków zgłoszeniowych i dokumentowania w tranzycie jest dobrym, pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Polska oczekuje jednak od Niemiec podobnych regulacji dla przewozów transgranicznych oraz kabotażu.

Ministrowie uzgodnili także powołanie w krótkim okresie czasu grupy eksperckiej na poziomie Sekretarzy Stanu, które pracować będą nad wypracowaniem dalszych stanowisk.

za WPIH/Berlin

Wynik wstępnych rozmów to bez wątpienia dobra informacja dla przewoźników i spedytorów w Polsce, którzy od początku roku zmagają się z problemem, jakim jest MiLoG, czyli nowa ustawa o płacy minimalnej.

Przypomnijmy: W dniu 1 stycznia 2015 roku w Niemczech weszła w życie ustawa o płacy minimalnej (MiLoG – Mindeslohngesetz). Od dnia wejścia w życie ustawy ustalona płaca minimalna przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w Niemczech z nielicznymi wyjątkami. Jak wynika z § 1 ust 2 MiLoG płace minimalną ustalono na poziomie 8,5 € brutto za godzinę na całym obszarze RFN. Regulacja ta obowiązuje nie tylko niemieckich pracodawców, ale także podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec.

Już niedługo na naszej stronie kolejne artykuły opisujące problem wraz z naszymi poglądami oraz radami dla przewoźników i spedytorów.