Wszystkie posty

Piotr Jędraszczak

Istotna zmiana w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dnia 31 marca 2016 r.  sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z istotną zmianą. Więcej →

Piotr Jędraszczak

Nowy projekt – wstrzymanie sprzedaży gruntów rolnych od 01.05.2016 r.

Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi. Po odroczeniu wejścia w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rozpoczęto pracę nad zmianą koncepcji regulacji w tym zakresie.

Nowa wersję regulacji zawiera projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Zmiana kształtowania ustroju rolnego dopiero od 01.05.2016 r.

Uchwalono ustawę zmieniającą mające wejść w życie nowe przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustawa ta przesuwa wejście w życie nowych przepisów z dnia 01.01.2016 r. na dzień 01.05.2016 r.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych

Obowiązująca od początku 2016 r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w śród nowych regulacji, zawiera między innymi wprowadzenie tzw. podstawowej normy obszarowej użytków rolnych.

Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych jest niezwykle istotna, gdyż decyduje przykładowo o możliwości wydzielenia z gospodarstwa rolnego działki gruntu i jej sprzedaży bądź kupnie.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Ograniczenia obrotu gruntami rolnymi od 2016 roku.

Od 01 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pełen tekst nowej ustawy dostępny jest pod adresem

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001433+2016%2401%2401&min=1

Niniejsza ustawa z pewnością zmieni rynek obrotu nieruchomościami rolnymi.

Poniżej tekst przepisów ustawy zawierających najistotniejsze zmiany.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Minister Finansów przedstawił nowy pakiet działań podatkowych w latach 2014-2017

Autor: / 28 maja 2014 / Kategoria: Bez kategorii, Prawo podatkowe Słowa kluczowe: , ,

 

Na stronach Ministerstwa finansów opublikowano dokument „Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017”.

Czego się zatem możemy spodziewać? Więcej →

Piotr Jędraszczak

Apel do byłych ZPCHR – szansa na zmianę przepisów

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pracuje nad projektem zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, polegających na wyłączeniu z podstawy wymiaru składek środków otrzymywanych z ZFRON, wypłacanych przez byłe zakłady pracy chronionej. Więcej →

Piotr Jędraszczak

Zwolnienie od podatku od spadku dla opiekuna – nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn

Dnia 22 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 19), która rozszerza grupę osób uprawnionych do ulgi mieszkaniowej w związku z otrzymaniem spadku. Więcej →

Piotr Jędraszczak

Spółki komandytowe bez CIT

Sejm przegłosował nowelizację podatku dochodowego. CIT zostanie nałożony na spółki komandytowo-akcyjne. Posłowie nie zmienili natomiast zasad dotyczących spółek komandytowych. 

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Zmiana ustawy VAT dotycząca wyrobów hutniczych

Autor: / 6 października 2013 / Kategoria: Prawo podatkowe Słowa kluczowe: , , , ,

W dniu 01 października 2013 r. weszła w życie zmiana ustawy VAT dotycząca m.in. opodatkowania sprzedaży wyrobów hutniczych.

Zmiana ta dotyczy zatem bezpośrednio podmiotów sprzedających wyroby hutnicze.

Więcej →