Piotr Jędraszczak

Istotna zmiana w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dnia 31 marca 2016 r.  sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z istotną zmianą. Więcej →

Piotr Jędraszczak

Nowy projekt – wstrzymanie sprzedaży gruntów rolnych od 01.05.2016 r.

Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi. Po odroczeniu wejścia w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rozpoczęto pracę nad zmianą koncepcji regulacji w tym zakresie.

Nowa wersję regulacji zawiera projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Zmiana kształtowania ustroju rolnego dopiero od 01.05.2016 r.

Uchwalono ustawę zmieniającą mające wejść w życie nowe przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustawa ta przesuwa wejście w życie nowych przepisów z dnia 01.01.2016 r. na dzień 01.05.2016 r.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych

Obowiązująca od początku 2016 r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w śród nowych regulacji, zawiera między innymi wprowadzenie tzw. podstawowej normy obszarowej użytków rolnych.

Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych jest niezwykle istotna, gdyż decyduje przykładowo o możliwości wydzielenia z gospodarstwa rolnego działki gruntu i jej sprzedaży bądź kupnie.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Ograniczenia obrotu gruntami rolnymi od 2016 roku.

Od 01 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pełen tekst nowej ustawy dostępny jest pod adresem

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001433+2016%2401%2401&min=1

Niniejsza ustawa z pewnością zmieni rynek obrotu nieruchomościami rolnymi.

Poniżej tekst przepisów ustawy zawierających najistotniejsze zmiany.

Więcej →